JOFATEKS НЕ ЗАБОРАВА НА СПОРТОТ

И оваа година JOFATEKS не заборава на спортот во Штип !!!

Директно во спортот инвестиравме повеќе од 4.000.000 денари.

Со ова сакаме да ја покажеме нашата општествена одговорност и да дадеме пример на другите компании како треба да се сака спортот, а воедно својот град и држава.

На овој начин ја изразуваме нашата креативност и достигнување во општеството, што е и нашиот правец како пример за младите генерации..